An eye for assessment & development

START PLACING PEOPLE WHERE THEY FIT!

Samenwerken met Katz begint met een goed gesprek. Onze taak start bij het begrijpen van jullie organisatie, het analyseren van de businesscontext, geplande veranderingen of gevoeligheden die vandaag of morgen jullie strategie kunnen bepalen. Inzicht: dat is waar voor ons een succesvol assessment start.

Voorbeeldsituatie van een assessment bij Katz

HOE VERLOOPT EEN ASSESSMENT BIJ KATZ?

Alle assessments verlopen in een positieve sfeer waarin elke kandidaat op zijn best kan zijn en de nodige uitdagingen krijgt. Vertrekkende van beproefde en gevalideerde instrumenten van internationaal erkende leveranciers gaan we een kritische dialoog aan om tot een haarfijne analyse te komen. 

Afhankelijk van de noden worden concrete businesscases, digitale rollenspelen en simulaties gebruikt. Om het assessment af te ronden volgt een persoonlijke terugkoppeling van de resultaten. Zo komen we samen met de betrokken kandidaat tot een diepgaand inzicht over diens capaciteiten en functioneren.

WAT MAG U VERWACHTEN VAN EEN ASSESSMENTRAPPORT?

In het bekwaamheidsrapport komt een persoon tot leven: mensen zijn voor ons meer dan scores en statistiek. Met helder en objectief advies beschrijven we de persoon vanuit zijn capaciteiten en mogelijkheden. De resultaten en nuances van een Katz assessment vormen een leidraad voor de verdere optimale ontwikkeling van talent. Een bijkomende opvolging na indiensttreding of promotie is altijd mogelijk en biedt interessante en nuttige perspectieven voor zowel werkgever als werknemer.

Een assessmentrapport van Katz wordt besproken
De resultaten van een assessment of development worden besproken

WAAROM KIEZEN VOOR EEN ASSESSMENT BIJ KATZ?

Assessment is een belangrijke eerste stap. Het brengt kandidaten en vacatures dichter bij elkaar, of net niet. In beide gevallen wenst u daar de correcte argumenten voor te vinden. Wij assessen van de solide basis tot de top. Omdat iedere schakel belangrijk is, bieden we assessments aan op maat van de functie: uitvoerende, commerciële of technische profielen, aankomend leidinggevenden en managers. Want bij ieder profiel hoort aangepast en degelijk gefundeerd advies!

BETTER RESULTS BY EMPOWERING EMPLOYEES

Over welke talenten en skills beschikken jullie medewerkers? Welke competenties zijn essentieel voor uw bedrijf? Een voortdurend veranderende wereld vraagt om een flexibele bedrijfsstrategie die zich richt op het ondersteunen, aanmoedigen en optimaal inzetten van kwaliteitsvolle medewerkers. Katz ziet development als een uitbreiding van assessment. Onze focus ligt op hoe een werknemer kan ontwikkelen met als doel efficiënter en productiever werk te leveren. Om hierop te kunnen inspelen is het belangrijk dat we uw organisatie scannen, het DNA van uw onderneming doorgronden en de richting kennen die u op wil.

De resultaten van een assessment of development worden besproken
De resultaten van een assessment of development worden besproken met de testpersoon

HOE VERLOOPT EEN DEVELOPMENT-SESSIE?

De development-sessies omvatten een evaluatieproces met meerdere consultants, die gebruik maken van diverse technieken waarin objectieve gedragsobservatie het codewoord vormt. In een rustige omgeving nemen we de tijd om aandachtig te luisteren naar uw medewerkers. Ook voor de development-sessies gebruikt Katz recente en gevalideerde instrumenten en methodes, businesscases en simulaties.

De testen zijn de input, niet de output. We eindigen daarom ook elke development-sessie met een uitgebreide terugkoppeling van de resultaten. Het is belangrijk dat de deelnemers zelf tot een oordeel komen over hun sterktes, werkpunten en ambities. Voor ons is het essentieel dat de deelnemer na het development ook een dieper inzicht in zichzelf krijgt.

WAT MAG JE VERWACHTEN VAN EEN DEVELOPMENT RAPPORT?

Het rapport is een tool voor toekomstige coaching of om een ontwikkeltraject op te zetten en het rendement te verhogen. De inzichten uit het rapport kunnen een verschil maken in het functioneren van de betrokken persoon. Want wie efficiënt én met plezier meedraait in uw bedrijf, zal een zichtbare meerwaarde creëren.

Een blik op onze rapporten