Privacy

Disclaimer Privacy: Katz stelt ten zeerste jouw interesse om bij ons te solliciteren op prijs. Naar aanleiding van een vacature, bezorg je ons persoonlijke gegevens. Dit vereist natuurlijk het nodige vertrouwen. Het is dan ook ons doel om deze gegevens te behandelen conform het regelgevend kader (de Europese Privacyverordening). Met deze disclaimer willen we jou toelichten hoe jouw persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt.

Algemeen: Alle persoonlijke gegevens, dus ook bijlagen die je doorstuurt en/of oplaadt (hierna “data”) worden verzameld, bijgehouden, verwerkt en gebruikt door Katz NV voor de behandeling van jouw kandidatuur, met name voor rekrutering, personeelsbezetting, aanwervingsdoeleinden en assessment.

Data privacy toestemming statement: Om jouw sollicitatie verder te zetten, dien je jouw goedkeuring te geven met de volgende bepalingen: Je geeft je toestemming tot het overdragen van jouw data door Katz NV aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de behandeling van de vacature. Je gaat ermee akkoord dat jouw kandidatuur en alle hiermee verbonden data opgenomen zal worden in de database van Katz NV. Deze zal enkel gebruikt worden voor de beoordeling van jouw vaardigheden en interesses naar aanleiding van openstaande posities. Je gaat akkoord met de opslag van jouw data in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jouw data worden in onze database niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is. Deze database is enkel toegankelijk vanaf beveiligde computers, dit garandeert dat enkel personeelsleden die hiervoor de toestemming hebben in aanraking zullen komen met jouw persoonsgegevens.

Privacy statement in detail: 1. Toegang data: Uitsluitend de daartoe aangewezen personen die de vacatures behandelen, hebben toegang tot jouw data. 2. Nauwkeurigheid data: Je bent verantwoordelijk dat de data die je aanbiedt, waarachtig, correct, up-to-date en ondubbelzinnig zijn. 3. Dataretentie: Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou hebben ontvangen. Je kan je data te allen tijde inzien en corrigeren via e-mail ([email protected]). Indien je jouw data wenst te verwijderen, dan kan dit door een e-mail te verzenden aan [email protected] of per brief. Deze verwijdering doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de verwijdering. Indien je beslist jouw data niet te verwijderen, dan zullen deze data niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet vereist is.